Публикации в раздел "Семинари"

ТРЕНИНГ- СЕМИНАР – Мястото на дублирането в груповата и индивидуалната психотерапия

 Българското дружество по психодрама и групова терапия

организира еднодневен семинар

“Мястото на дублирането в груповата и индивидуалната психотерапия”

водещ

ШАНТАЛ НЕВ

Шантал Нев

Дипломиран психодрама терапевт
Международно признат обучител по психодрама и супервизор от Белгия,

Съосновател на FEPTO, член на Борда на FEPTO,

НА ТЕМА

„Мястото на дублирането в груповата и индивидуалната психотерапия”

на 03.07.16

Дублирането е една от основните техники на психодрамата.
Тя е специален похват, чрез който терапевтът комуникира с протагониста своето разбиране за неговите емоции.
Дублирането улеснява изграждането на терапевтична връзка и в същото време предпазва от прибързани интерпретации.
Семинарът има за цел да предостави на участниците възможност да изследват и почувстват значението на дублирането за протичането на терапевтичния процес.

Дата на семинара:  03.07.16 Неделя

Времева зона за работа: 9.00 – 18.00

Семинарът е подходящ за психодраматисти и практикуващи психотерапевти.

 

Цена за участие на членове на БДПГТ 60 /шестдесет/ лева.

Цена за участие без отстъпка за членство в БДПГТ – 80 /осемдесет/лева .

Таксата за участие може да бъде платена по банков път, най-късно до 30.06.2016, или на място в брой.

Данни за банково плащане

IBAN    BG96STSA93000023432301

BIC      STSABGSF

Основание за плащане: еднодневен семинар с водещ Шантал Нев 03.07.2016

 

За допълнителна информация и записване:

e-mail:  psychodrama.bg@gmail.com

 

тел: 0887132890  Райна Вецова

тел: 0897 803257 Елена Евстатиева

Заявка за участие

4 май 2016 г.

Програма за обучение „Психодрама и действени методи в работата с групи с юноши”

ПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУС

                                         инстутуционален член на FEPTO                                                     

ВИ ИНФОРМИРА ЗА

ПРЕДСТОЯЩИЯ ВЪВЕЖДАЩ – СЕМИНАР С ВОДЕЩ

Д-р Фабиан Блобел (Германия)

дългогодишен  ръководител на департамента за групова терапия, деца и юноши в служба за психично здраве в кантон Solothurn, Швейцария, по настоящем детски психиатър в Германия.

Въведение в психодрама и действeни методи

в работата с групи при юношите


15  - 17 юли 2016

Този семинар е въвеждащ в Програма за обучение

„Психодрама и действени методи в работата с групи с юноши”,

предназначена за специалисти, работещи с групи от юноши

в педагогичната или терапевтичната сфера.

Юношеството е време на преход от семейството към културното пространство на обществото. Приятелската група се  явява като “вторична група” или “агент за културизация” в този преход. Значението на приятелската група за отношенията и отправните точки се увеличава значително в началото на юношеството. По този начин, самите млади хора стават все по – отговорни в своите групи за изграждане на сигурно място, където могат да придобият нов опит на привързаност и подпомагане на откривателството.  От гледна точка на психологията на развитието това означава, че в тази възраст работата в групи представлява важна терапевтична и интервенционна форма, която е много по-различна от работата с деца или с възрастни в групи.

За професионалното провеждане на терапевтичния или педагогичния процес в групи от млади хора, и за адекватно и ефективно изпълнение на интервенциите, от съществено значение е да се познава комплексът от психология на развитието, теория за привързаността  и групова динамика. Тук Психодрамата, по-специално Социометрията и Социодрамата предлагат широка гама от възможности за интервенции, които обогатяват образователната и терапевтичната работа с групи.

Въвеждащият семинар ще допринесе теоретично и практически за запознаване с темата преди включването в обучителната програма. Семинарът служи като въвеждащ в обучителния курс от 4 модула, и същевременно е неразделна част от обучението на психодрама директор за детски групи.

Целта на програмата е участниците да се съсредоточат върху тази фаза на развитието на детето и неговите последици, да овладеят метода както и разликите от работата с деца или с възрастни. Чрез изследване на различни теоретични аспекти четирите модула ще дадат възможност на участниците да използват голямо разнообразие от интервенции и дейности, адекватно ориентирани към клиента и ситуацията.

Основните техники за работа са базирани на метода на психодрамата, но не се предвижда те да се преподават в дълбочина , затова за включването в обучителната програма  от участниците се изисква да имат предварителни знания и собствен опит с този метод на ниво психодрама асистент.

Семинарите ще съчетават усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия.

Теми на четирите модула:

  • Юноши и привързаност
  • Групови динамики и процеси
  • Нарушения и социални умения
  • Конфликтите в групата

Осигурен е превод на български език

Продължителност  на  един семинар – 30 учебни часа

Местата са ограничени. Кандидатиете за включване във въвеждащия семинар могат да заявят желанието си до  01.07.16

Включването в обучителната програма ще става след приключване на въвеждащия семинар и след провеждане на входно интервю и договаряне, което ще се проведе от

д-р Тарашоева. Договаря се участие в цялата обучителна програма, не се предвижда участие в отделни модули.

ТАКСА УЧАСТИЕ:

200 лв. – Внесена до 01.07.16

                     230 лв. – Внесена след 01.07.16  до 14.07.16

250 лв. – Внесена след 14.07.16

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в семинара кандидати

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.: 0888/20-99-29,   0878 55 78 21  orpheuspsychodrama@gmail.com

заявка

4 май 2016 г.

Психодрама и действени методи в групи с родители на деца с психични или педагогични проблеми

ПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУС - ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЧЛЕН НА FEPTO
обявява трениг – семинар на тема:

Психодрама и действени методи в групи с родители на деца с психични или педагогични проблеми

С водещ

д-р Фабиан Блобел,

Германия

19 – 22.06.2015

  д-р Фабиан Блобел, дълги години е  ръководил  департамента за групова терапия, деца и юноши в служба за психично здраве в кантон Solothurn, Швейцария

Работата с родителите е един от най-важните фактори, съдействащи за повишаване на педагогичния и терапевтичния ефект при работа с деца със специални потребности в училище, в институциите или при терапия.

Психодрамата и действените техники са много мощен и ориентиран към възможностите метод за развиване на взаимна подкрепа в групи от родители. Позитивно развитие в родителство, значимо за децата, може да се постигне по много удовлетворяващ и приятен начин, както  за участниците, така и за водещия.

С работа, насочена към взаимното разбиране и подкрепа, споделяне на опит и емоции,  експресиране на желания и надежди, родителите могат отново да се почувстват обнадеждени. В тези групи те имат възможност за обмен на опит, както и за опитване на нови подходи и взаимодействия.

Работата с групи родители е много добър начин  да се намали чувството на срам, безпомощност, негативизъм и усещане за самотност. Тя спомага за повишаване на готовността, енергията и приемането на идеите за позитивна промяна в своето родителство.

В продължение на  30 учебни часа Вие ще имате възможност за рефлектиране и обогатяване на опита и знанията за структурата, разнообразието на темите на сесиите, и груповата динамика в родителските групи.  Вашето активно участие в него ще Ви даде шанс за дълбоко преживяване за мощните инструменти и възможностите на психодрама метода да катализира, подкрепя и поддържа процеса в този тип групи.

Местата са ограничени. Кандидатиете за включване в семинара  могат да заявят желанието си до 20.05.15.  До 25.05.15 ще бъдете уведомени дали сте включени

Предимство при включване в програвмата ще имат участници във обучителната програма с Фабиан Блобел, в Психодрама Център Орфеус, както и обучаващи се в Психодрама Център Орфеус.

Осигурен е превод на български език

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ:

180 лв. – Внесена до 30.05.15
210 лв. – Внесена до 10.06.15

240 лв. – Внесена до 18.06.15

260 лв. – Внесена след 18.06.15

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в семинара кандидати

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.: 0888/20-99-29,   0878 55 78 21  orpheuspsychodrama@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в

Обучителна програма: Психодрама с деца

 име  ………………………………….  презиме …………………………….. фамилия  ………

 GSM……………………………….. ел.адрес ……………………………………………………………………..

професия ………………………….. месторабота ………………………………………………………

Обучаващ се във …. ниво,. с осн. обучител  …………………………………..

11 май 2015 г.

“Психодрама на сънища” – семинар в гр. Балчик

Psychodrama section of the Ukrainian Umbrella Association of Psychotherapy (the “UUAP“), Psychodrama Association, Kiev, Ukraine and the NGO “Rivne Public Initiative in the Sphere of Psychical Health”, Rivne, Ukraine

invite you to the psychotherapeutic seminar

“Dreams Psychodrama” 

Black Sea Coast – Balchik, Bulgaria

July 31 – August 10, 2014

(5 days seminar + 5 days holiday at sea)

Program of the seminar: 

07.31.2014 (Thursday)  - Arrival and settlement.

01.08.2014 (Friday) –  First day of the seminar:

11.00 – 13.00 – Registration.

13.00 – 14.00 – Organizational Meeting (opening of the seminar and getting familiar with the schedule).

14.00 – 14.30 – Coffee break.

14.30 – 17.00 – “Psychotherapy through cinema”, psychoanalysis (with coffee break).

17.00 and on – Free time (swimming in the sea, walking, dinner, entertainment in Balchik or Albena (both 2.5 km from the seminar’s site).

02.08.2014 (Saturday) – Second day of the seminar:

08.00 – 11.00 – Free time.

11.00 – 15.00 – “Dreams Psychodrama” (with coffee break).

15.00 and on  - Free time.

08.03.12014 (Sunday), Third day of the seminar:

08.00 – 11.00 - Free time.

11.00 – 15.00 – “Dreams Psychodrama” (with coffee break).

15.00 and on  - Free time.

04.08.2014 (Monday), Fourth day of the seminar:

08.00 – 11.00 - Free time.

11.00 – 15.00 – “Dreams Psychodrama ” (with coffee break).

16.00 – 20.00 – Excursion to the Palace of the Romanian Queen in Balchik (at additional charge).

08.05.2014 (Tuesday), Fifth day of the seminar:

08.00-11.00 – Free time.

11.00 – 15.00 – “Dreams Psychodrama ” (with coffee break).

15.00 – 16.00 – Lunch.

16.00 – 17.00 – Organizational meeting.

20.00 – 23.00 –  Party (at additional charge).

08.06.2014 (Sunday), Departure of participants.

For participants who wish to stay the accommodations are booked until 10.08.2014.

Seminar Facilitators:

Tatiana Zaitsevska, psychologist, psychodrama therapist, international psychodrama lecturer of the Psychodrama Institute fur Europa, PIfE, Berlin, member of the UUAP, Kiev, Ukraine.

Oleksandr Turcheniuk, psychologist, psycho-analytically oriented psychotherapist, group analyst, Lider group Balint / IBS, member of the UUAP, Rivne, Ukraine.

Conditions:

Registration fee:  70 Euro

Students – 60 Euro

Сcouples (2 people.) – 65 Euro per person

Families (3 or more people) – 60 Euro per person

The official language of the seminar is Ukrainian and Russian.

Certification: Ukrainian Umbrella Association of Psychotherapy (the “UUAP”).

Accommodations:

The seminar will take place at the Momchil Villas (9 Chetvurta Str., Momchil Area, 9600, Balchik, Bulgaria).  For accommodation we offer you  two villas in Balchik, Bulgaria (300- 800 meters from the sea. Villa conditions:

Villa No. 1: 10-12 people, 4 bedrooms, kitchen,  living room, 2 cable TVs, 4 bathrooms with shower. The cost of stay is 7 euros per night per person, 100% prepayment.

Villa No. 2 (the venue of the seminar):  8 – 10 people, 3 bedrooms with air conditioning, living room with TV, balcony, roof terrace and hot tub, 3 bathrooms, 4 toilets, small kitchen. The cost of stay is 12 Euro per night per person, 100% prepayment.  in the villas is limited.

Travel and meals participants will have to organize themselves.

If you want to take part in the seminar please contact: Oleksandr Turcheniuk, tel. +38067 362 59 38; +38050 950 25 09; e-mail: oturchenyuk@inbox.ru, or

Tatiana Zaitsevska, tel. +38 067 141 29 21; +38 050 950 69 01; +38 093 276 08 46; e-mail: tanzay@meta.ua

We invite anyone interested in personal development, applied psychology, psychotherapy and want to relax at the Black Sea Coast with comfortable accommodations and affordable price.

For more information about the seminar, please see Facebook page at:

https://www.facebook.com/groups/773832795990461/

Please spread the word about the seminar to your friends and colleagues :)

Kind Regards,

Oleksandr Turcheniuk, Tatiana Zaitsevska.

22 юли 2014 г.

“Вътрешното дете” – семинар на Дена Баумгартнер, САЩ

Психодрама център “Орфеус” – институт за психотерапия, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации, организира тренинг – семинар на тема:

„Вътрешното дете”

с водещ Д-р Dena Baumgartner, PhD, TEP, CGP – Tucson Center for Action Methods and Psychodrama

Д-р Dena Baumgartner е обучител по психодрама, сертифициран от American Board of Examiners, дипломиран групов психотерапевт, професионален консултант, брачен и фамилен терапевт, международно известна със своята спонтанност и креативност. Основател и директор на Tucson Center for Action Methods and Psychodrama (T-Camp). Втори мандат член на Борда на International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP). Бивш президент на American Board of Examiners, член на American Association of Group Psychotherapy and Psychodrama (ASGPP), носител на множество награди:

2014 г. – J L Moreno Life time achievement award – от ASGPP

2004 г. – the Collaborators Award – от ASGPP

1995 г. – J.L. Moreno Alumni award for Outstanding Psychodramatist – от секцията по психодрама в болницата St. Elizabeth

Тренинг – семинарът ще се състои

от 23 до 24 август 2014 г. с работно време: 10.00 – 19.30

Осигурен е превод на български език Участниците ще получат сертификат за участие – в 20 часа тренинг. Информация за таксата, мястото на провеждане и за банковата сметка ще получите след потвърждаване на участието с изпращане на заявката

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.: 0888/20-99-29, orpheuspsychodrama@gmail.com

Изтегли заявка за участие…

7 юли 2014 г.

Трети психодрама фестивал – Пловдив 2014 – покана за водещи

Уважаеми Колеги,

ФОНДАЦИЯ „КЕНТАВЪР АРТ” стартира организирането на трето издание на ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ, който ще се проведе в град ПЛОВДИВ oт 31.01.2014 г. до 02.02.2014 г.

ОСНОВНА КАУЗА НА ФЕСТИВАЛА Е ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПСИХОДРАМА МЕТОДА И НЕГОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СРЕД ПО-ШИРОКА ПУБЛИКА:

  • сред професионалистите, работещи с хора – специалисти от сферата на психотерапията, психологията, психиатрията, социалната работа, педагогиката;
  • сред по-широки кръгове от хора на изкуствата /приложни, театрални, музикални, други/;
  • сред професионалисти в различни видове обучителни практики, комуникативната и мениджърската сфери, бизнеса, студенти, др.

В рамките на Фестивала ще се представят и изследват алтернативни методи за групова и индивидуална работа с хора, през погледа на водещи с достатъчна подготовка в психодрама метода. Предвидена е и Програма „Отворени врати”, в която биха могли да се включат водещи с различен професионален опит, изкушени от Психодрама метода. Ще се търсят възможности за създаването на фестивален дух и атмосфера чрез различни прояви.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРНОТО, КАНИМ КАТО ВОДЕЩИ НА УЪРКШОПИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ, КОИТО ИМАТ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ПСИХОДРАМАТА И / ИЛИ СВЪРЗАНИ МЕТОДИ (ПЛЕЙБЕК-ТЕАТЪР, ФОРУМ ТЕАТЪР, ИМПРОВИЗАЦИОННА ДРАМА, КРЕАТИВНИ ТЕРАПИИ, ГРУПОВА АНАЛИЗА, ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОДРАМА и др.) И ЖЕЛАЯТ ДА ПРЕДСТАВЯТ И/ИЛИ ИЗСЛЕДВАТ ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМА.

Изтегли Покана

Изтегли Формуляр-регламент за водещи

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:
Е-mail: centaur_art@abv.bg; тел.: 0898 994300; Facebook: Фондация Кентавър Арт ; http://centaur_art.ngobg.info

ФОНДАЦИЯ „КЕНТАВЪР АРТ”
гр. Пловдив
6.09.2013 г.

22 септември 2013 г.

Включване – изключване. Ние и те: Публична лекция на Ева Фалстрьом Борг

Магистърска програма „Артистични психо-социални практики” – съвместна програма на НБУ и Червената къща – представя в Червената къща (ул. «Любен Каравелов» 15, София 1142, тел. 02/988 8188):

1 март (петък) 2013, 18.30 ч. – зала „Пеша Николова” (втори етаж)

Включване – изключване. Ние и те – публична лекция и социодрама, водена от Ева Фалстрьом Борг (Швеция)

Събитието се фокусира върху маргинализираните общности, като прави паралел с личната ни история, живот и контекст. Социодрамата се занимава с въпроса „Кога сме се чувствали включени/изключени?”. Отблизо се разглеждат идеи, преживявания и чувства като изключването, включването, овластяването и разнообразието в мисленето. Представянето изследва философията на Яков Л. Морено за човешкото състояние на съавторство на живота и обществото, като достига до идеите и практиката на възстановителното правосъдие, създаването на общности и социалната промяна. Гостуването на Ева Фалстрьом Борг е част от поредицата международни семинари, които Червената къща прави след приемането си през юни 2012 за редовен член и официален обучителен институт на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (ФЕПТО).
На английски език с консекутивен превод на български.
Вход: 10/7 лв.

Ева Фалстрьом Борг от Швеция е старши психотерапевт и психодраматист. Тя води  международни обучителни семинари и семинари за супервизия в областта на психотерапията, психодрамата, библиодрамата, импровизационния театър и възстановителното правосъдие. Учен в областта на политическите науки. Активист на социалната промяна и демокрацията.
През 2010 година й е присъдена награда на ФЕПТО за цялостни постижения и принос.

Поради големия интерес към събитието и ограничения брой места в залата, препоръчваме да направите предварителна резервация оттук.

27 февруари 2013 г.

Интерактивен преживелищен семинар с водещ Добринка Вълкова

Някои от възможните теми на работа са:
- как и къде в тялото се локализират
спомените за значими събития в живота ни, как да ги достигаме и какво да правим
с тях?
- как съзнателността за състоянието на тялото ни помага да поддържаме
функционален баланс и активно присъствие в тук-и-сега?

- как свързването с тялото и работата с него има лечебния ефект да носи
спокойствие и удовлетворение?
- как да работим с болката (телесна и
психическа)?

Подходящ и за практикуващи в помагащите професии – и
за не-практици – за всеки който се интересува от съзнателната си връзка с
тялото, от ограниченията и богатствата, които то ни предоставя, от телесния
комфорт и дискомфорт, и от потенциала и ползите, които дискомфортът може да
донесе.

Паметта се намира в и около тялото (клетъчна и полева/енергийна
памет), според актуалното научно мнение – а не в мозъка, както повечето хора все
още смятат.

“Тялото помни”, гласи древната мъдрост и тя никак не е
случайна. По време на семинара ще ползваме техники за извличане на паметовите
следи, запечатани в тялото, ползвани в древността – като движение, дишане и
глас, работа с роли (познати още в шаманските древни традиции преди хилядолетия,
а днес – в драма-техниките), ще се свързваме с телесната съзнателност и мъдрост
чрез водено въображение (наричано още водена медитация), ще работим с историите,
които тялото ни разказва и ще ги интегрираме.

Кога? 30 ноември 2012г. от
18.00 до 21.00 часа. Групата е с тенденции да стане редовна и затворена – на
седмичен принцип.

Информация за мястото ще получат допълнително всички,
заявили желание за участие в семинара. Местата са ограничени.

Такса за
участие: 15лв.

Водещ: Добринка Вълкова – психодрама терапевт. Връзката
на съзнанието с тялото я интересува отдавна – занимава се с медитация и
традиционни енергийни практики от близо 20 години. В резултат на специфичния си
интерес и опит, разработва свой подход в ползването на психодраматичния метод,
ориентиран към връзката със съзнателността на тялото.
Семинарът се основава
върху групово-терапевтичния метод на психодрамата, но ползва също много други
подходи от областта на експресивните психосоциални практики.

Асистент:
Драгомир Падешки, психолог и психодрама терапевт. На последък – дълобоко
въвлечен в сетивния театър “Лабиринт”.

За повече информация и записване:
тел.0884 890 080

27 ноември 2012 г.

УЧЕНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ НА ПСИХОПАТОЛОГИЯ ЧРЕЗ ФИЛМИ: лекция на Д-р Карл Голинг, Австрия

29 ноември (четвъртък) 2012, 18.30 ч.

Центърът за култура и дебат „Червената къща” (ул. „Любен Каравелов” 15, София 1142, тел. 02/988 81 88, 986 44 16) представя в Червена зала (партер):
Учене и преподаване на психопатология чрез филми

лекция-презентация на Д-р Карл Голинг (психоаналитик, групов аналитик, преподавател по психоанализа в Университет „Зигмунд Фройд”, Виена)


Тази лекция, организирана под формата на образователно забавление, представя възможен начин за използване на филми за преподаване на психопатология. Тя се базира на преподавателския опит на лектора, придобит при преподаването на психоанализата и психопатологията в Университета „Зигмунд Фройд” във Виена, и включва обобщение на становището на лектора за взаимовръзката между филмовата индустрия и психоанализата, последвано от демонстрация на авторско компютърно приложение, чиято цел е обединяването на психоаналитичната теория с филми. Приложението вече се прилага в обучението на психотерапевти в Университета „Зигмунд Фройд” във Виена (и Д-р Голинг го е използвал да илюстрира групови теми при обучението на групови аналитици от програмата по групова анализа тук в Червената къща). Чрез нея студентите наблюдават и сравняват психически състояния, техния произход, клиничната им картина на развитие и резултати, както те са изобразени от филмовата индустрия от самото й начало. Тази компютърна програма обхваща база данни от филми и термини от психоанализата. Например, при избор на термина “психоза” приложението позволява последващо сравнение на над 20 различни филмови сцени, изобразяващи психоза. При избор на термина “натрапливост…” програмата предлага над 50 сцени… или цялата класификация на ICD10/DSM4… чрез простото натискане на бутон.
На английски език с консекутивен превод на български език.

Вход: 10/7 лв.

 

Повече информация и предварителни резервации на http://www.redhouse-sofia.org/Event.aspx?id=8598

 

За лектора: Карл Голинг, NCPsyA (Национално кредитиран психоаналитик, САЩ) (1951, Австрия) е доктор по психология, психоаналитик, Advanced Organisational Consultant (Tavistock Institute, London), групов аналитик и тренинг аналитик. Израства в Индинозия, Австралия, Египет и Германия където баща му работи като професор по математика и инженерни науки в различни университети. Завършва гимназия във Франкфурт на Майн, Германия; психология и философия в Университета в Инсбрук, Австрия. Придобива професионалната си квалификация на психоаналитик и групов аналитик в Националната психологическа асоциация по психоанализа (NPAP), Ню Йорк, САЩ, където живее и работи от 1977 до 1992 г. Там има частна практика като психотерапевт и работи като клиничен психолог в изправителна институция за младежи в Ню Джърси, където се занимава с кризисни интервенции, индивидуална и групова терапия, диагностика и лечение на младежи-нарушители. През 1992 година се завръща във Виена, където работи в индивидуална и групова частна практика. Преминава обучение в Advanced Organisational Consultation Programme към Tavistock Institute, London. От 2004 до 2007 г. е член на изпълнителния комитет на Tavistock Institute Advanced Organisational Consultation Society, London. Преподавател, тренинг аналитик и супервизор в Университет „Зигмунд Фройд”, Виена.

 

 

27 ноември 2012 г.

“Оценка в действие” – публично представяне-семинар на Селия Сканлан, Шотландия

16 ноември (петък), 18.30 ч.

Центърът за култура и дебат „Червената къща” Андрей
Николов”, зала “Пеша Николова”втори етаж (ул. „Любен Каравелов” 15, София 1142) представя:

ОЦЕНКА В ДЕЙСТВИЕ

Публично представяне-семинар на Селия Сканлан, Шотландия (психодрама-терапевт, старши обучител и супервизор, сертифициран психотерапевт във Великобритания, притежател на Европейски сертификат
по психотерапия)

Този семинар-представяне демонстрира психодрамата като инструмент за извършване на оценка. Той проследява процеса от оценката на
клиенти посредством по-конвенционалния метод на разговор клиент–терапевт; през определено действие при кризисни моменти; и достига до сегашната практика на Селия Сканлан на действие, инициирано от самото начало. Представянето сравнява и съпоставя тези начини на работа и преценява ползите и потенциалните
дефицити на оценка чрез действие.

“Вярвам, че работата чрез предприемане на психодраматично действие дава по-голяма
самостоятелност на клиента, доколкото той има по-голяма
свобода да прецени какво да разкрива или
да не разкрива. Така клиентът
може да получи ясна представа за себе си, което води до
емоционалното му благополучие”.

Този семинар-представяне е разработен според начина на работа на Селия Сканлан при използването на психодрама в работата с групи и индивиди. Тя има опит в
провеждането му както под формата на
кратък уъркшоп, така и като целодневно двудневно обучение.

На английски език с консекутивен превод на
български език.

Билети: 10/7 лв.

Местата в залата са ограничени. Повече информация и
предварителна резервация на билети на http://www.redhouse-sofia.org/Event.aspx?id=8599

 

Кратка биография

Селия Сканлан, Шотландия (Великобритания) е психодрама-терапевт, страши
обучител и супервизор, регистриран психотерапевт във Великобритания, притежател
на Европейски сертификат по психотерапия (ЕСП)

Селия Сканлан е член-основател на Кралския служба по
психотерапия и консултиране в Чийдъл (1984), член-основател на Северното
училище по психодрама (1994) и член-основател на Службата по психотерапия
на  Хемпдън Хауз, Манчестър (1996); През
1998 година Селия Сканлан се премества в Шотландия и се присъединява към
Терапевтичния център Гарнетхил в Глазгоу, където е водещ автор и обучител в
курса по психодинамино консултиране на Гарентхил. От 2003 година има частна
практика в Глазгоу.

През 1997 година е Председател на Британската асоциация
по психодрама където от 2004 година е представител на Федерацията на
европейските психодрама тренинг организации (ФЕПТО). От 2008 е член на Съвета
на ФЕПТО където понастоящем е Секретар и Председател на Съвета по европейски
въпроси. Делегат на ФЕПТО в Европейската организация по психотерапия (ЕАП). От
2012 година е избираем съ-председател на Съвета по европейски обучителни
организации и член на Изпълнителния съвет на ЕАП

4 ноември 2012 г.

Предишни публикации


Обща информация