За дружеството


Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) е професионалното сдружение на психодраматистите в България. То обединява професионалисти от различни области (психология, психиатрия, психотерапия, социални дейности, образование, професионално и организационно развитие, изкуства), практикуващи методите на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в рамките на своята професионална компетентност.

Българското дружество по психодрама и групова психотерапия е член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (Federation of European Psychodrama Training Organizations, FEPTO) и е националната акредитираща инстанция, гарантираща качеството и валидността на обучението по психодрама в България, в съответствие с европейските и международни стандарти в тази област.

1. История
2. Цели и задачи
3. Стандарти на обучението
4. Членство
5. Ръководство
За контакт


Обща информация

Галерия

Моменти от Международната конференция на Британската асоциация по психодрама, Оксфорд, 2004 г. Моменти от Международния конгрес на IAGP, Истанбул, 2003 г. Моменти от Международния конгрес на IAGP, Истанбул, 2003 г. Работна сесия - уъркшоп

Връзки