За дружеството


Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) е професионалното сдружение на психодраматистите в България. То обединява професионалисти от различни области (психология, психиатрия, психотерапия, социални дейности, образование, професионално и организационно развитие, изкуства), практикуващи методите на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в рамките на своята професионална компетентност.

Българското дружество по психодрама и групова психотерапия е член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (Federation of European Psychodrama Training Organizations, FEPTO) и е националната акредитираща инстанция, гарантираща качеството и валидността на обучението по психодрама в България, в съответствие с европейските и международни стандарти в тази област.

История
Цели и задачи

Стандарти на обучението

Членство

Ръководство

За контакт

 Управителният съвет се събира всеки месец. Следващата дата е 06.06.2016г. За въпроси и предложения моля, пишете на email адреса на дружеството: psychodrama.bg@gmail.com


Обща информация

Галерия

Участници - опит в психодрамата Работна сесия - уъркшоп Моменти от Международния конгрес на IAGP, Истанбул, 2003 г. Дипломиране на психодрама-водещи към Фондация "Психотерапия 2000"

Връзки