За дружеството


Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) е професионалното сдружение на психодраматистите в България. То обединява професионалисти от различни области (психология, психиатрия, психотерапия, социални дейности, образование, професионално и организационно развитие, изкуства), практикуващи методите на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в рамките на своята професионална компетентност.

Българското дружество по психодрама и групова психотерапия е член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (Federation of European Psychodrama Training Organizations, FEPTO) и е националната акредитираща инстанция, гарантираща качеството и валидността на обучението по психодрама в България, в съответствие с европейските и международни стандарти в тази област.

1. История
2. Цели и задачи
3. Стандарти на обучението
4. Членство
5. Ръководство
За контакт


Обща информация

Галерия

Участници - опит в психодрамата Моменти от конференцията "Междукултурни тренингови дни", Хенли, Великобритания 2005 г. Дипломиране на психодрама-водещи към Фондация "Психотерапия 2000" Моменти от Международния конгрес на IAGP, Истанбул, 2003 г.

Връзки